Doel en Missie:
“We moeten de plant naar de arts brengen en voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken!”

De bestuurders en leden van Stichting Embrace Life zijn onbezoldigd, zetten zich volledig vrijwillig in en ontvangen geen beloning.

De Stichting is opgericht op 21 februari 2019 onder de naam Stichting Embrace Life door notaris mr. J.J.C. Krabbendam, kantoorhoudende te 3111 AW Schiedam, Tuinlaan 82. Stichting Embrace Life is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74062484 met RSIN nummer 859760170 Het bankrekeningnummer van de stichting is NL37 INGB 0009016086 Alle informatie en stukken worden gepubliceerd op de website: www.embracelife.nl Contacten met de stichting verlopen via info@embracelife.nl of per post naar Postbus 1605, 3260 BC Oud Beijerland en Antwoordnummer 91, 3260 VB Oud Beijerland.

De Stichting Embrace Life is een initiatief van een aantal patiënten en fondsenwervers, die zelf een bijdrage willen leveren aan de strijd tegen kanker. In samenwerking met artsen en sponsoren willen zij gerichte onderzoeken steunen die kunnen leiden tot een doorbraak

De Stichting beoogt het algemeen nut
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van Stichting Embrace Life bestaat uit:
Voorzitter: • Rob Candeias (Fondsenwerver algemeen)
Penningmeester: • Olga van Harmelen-Veenman (gezicht van de Stichting en hoofd communicatie)
Secretaris: • Robert Kester

Lid: Renée Hartog, communicatie en Social Media
Lid: Jeroen Immerzeel, Fondsenwerver Zakelijke markt
Lid: Jaïr Velleman, Fondsenwerver Internationale markt voor Embrace Life Foundation
Lid: Annemiek Candeias, Fondsenwerver afdeling Jolly’s Bracelets
Lid: Karin Dolk, secretariaat, mail en social media

Het ligt in de verwachting dat de Stichting dit jaar een adviesraad of een Raad van Toezicht aanstelt om toe te zien of het bestuur zich houdt aan de doelstellingen en missie van Stichting Embrace Life.

Omdat Stichting Embrace Life zich richt op het werven van fondsen voor wetenschappelijk gezondheidsonderzoek, is de stichting aan zeer strikte spelregels gebonden. Deze spelregels hebben wij geïmplementeerd in de volgende reglementen/spelregels die wij nauwgezet naleven:


Onze Missie
Zorgen dat cannabis een normale behandeloptie is in de spreekkamer van de arts en in een adequaat en betaalbaar assortiment beschikbaar is in de apotheken, waar het een plek verdient naast alle andere op recept verkrijgbare medicijnen.

Onze Ambitie en Doel
Ongeveer een op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven vroeg of laat kanker. En anderen maken het van dichtbij mee. Embrace life heeft de absolute overtuiging dat je de grootst mogelijke voldoening bereikt als je je met hart en ziel inzet voor een ander.   Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspiratie van de mensen die aan het strijden zijn, willen wij de strijd positief aangaan door kanker anders te benaderen.

Embrace Life wil geld inzamelen voor onderzoek naar (zeldzame) kankersoorten. Het eerste onderzoek wat wij mogelijk willen maken betreft de medicinale werking van hennep, oftewel cannabis, onder meer in THC-olie, CBD-olie (het gebruik van andere componenten uit de hennepplant zoals CBG of CBDA) en in voedingssupplementen voor kankerpatiënten.

Er is op dit moment dringend wetenschappelijk onderzoek nodig om te weten te komen wat cannabisolie voor patiënten kan betekenen. We willen dat patiënten in de toekomst een keuze hebben tussen traditionele medicijnen en pijnbestrijding met bijvoorbeeld CBD/THC. Op dit moment is er nog te veel onduidelijk. Wat is bijvoorbeeld de ideale formulering van cannabis als medicijn en wat doet het op (lichaamseigen) endocannabinoïden-systeem? Moeten we op zoek naar een medicijn met een geïsoleerde werkzame stof of is het juist de combinatie van cannabinoïden? En wat is de meest ideale manier van toediening? En welke patiënten hebben het meeste baat bij een dergelijke behandeling. Daarnaast willen we graag weten in hoeverre CBD/THC een betaalbaar alternatief of aanvullend kan zijn voor de traditioneel dure medicijnen in de strijd tegen kanker.

Er is grote behoefte aan kennis over en (waar nodig) laagdrempelige toegang tot cannabisolie met de juiste samenstelling en concentratie CBD/THC. Hiervoor is veel onderzoek nodig. Als eerste zal er een fundamenteel (in vitro) onderzoek gestart worden door de vakgroep Neurologie van het Erasmus MC onder leiding van Prof Dr. M.J. van den Bent om de werking van cannabis op tumoren op celniveau te onderzoeken. In de tweede fase zal het onderzoek zich richten op een kleine patiëntengroep, namelijk patiënten met een hersentumor. Na verloop van tijd zal het onderzoek zich uitbreiden naar andere patiëntengroepen.

Voor het eerste onderzoek is € 100.000,- nodig.

Voor de tweede en verdere fase van het onderzoek is ruim € 2.000.000,- nodig

Bekijk hier ons beleidsplan


Olga van Harmelen, oprichter, penningmeester en patiënt Neuro oncologie

Rob Candeias Voorzitter, oprichter, horeca en fondsenwerving.

Robbert, secretaris en patiënt Neuro oncologie

Annemiek Candeias, fondsenwerver en afdeling Jolly’s bracelets en webshop

Renée Hartog Communicatie en social media

Jeroen, fondsenwerver bedrijven
 


Jair Velleman, fondsenwerver internationaal en adviseur
Karin Dolk, secretariaat en communicatie social media


image
shape-img

Donaties

0

Acties

0

Sponsoren

0

Opgehaald

0

shape-img